OBRA EN PROSA: EL SERMÓ

 


D'escrits en prosa, de la mà de F.Vicent Garcia, només tenim coneixement d'una peça oratòria, el famós sermó.  Òbviament deixem al marge el seu testament, una carta i assentaments als llibres de l'arxiu parroquial de Vallfogona de Riucorb.
A la Catedral de Girona, el dia 6 de maig  del 1621, es van celebrar unes exèquies solemnes pel rei d'Espanya Felipe III. El bisbe de Girona, Pere de Moncada disposà que el seu secretari particular, Mn. Francesc Vicent Garcia, ocupés el púlpit el dia de la cerimònia fúnebre per a pronunciar el sermó ritual.  L'assistència a l'acte fúnebre fou multitudinària, fet que condicionà que les paraules de l'orador no arribessin a tot el públic assistent, és per això que Pere de Moncada ordenà que s'imprimís el Sermó per així difondre el panegíric allà on la veu no hi havia arribat.
En aquesta primera edició impresa, l'autor hi introduí una dedicatòria a Francesc de Moncada, comte d'Osona. S'estampà a Barcelona a la casa de Hierony Margarit l'any 1622 amb el títol:
Sermo predicat en la Iglesia Cathedral de Gerona, en les Exeqvies fetes à la Magestat Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre Senyor.
L'any 1882, a Girona, aparegué una reedició a cura de Manel Llach. És una reproducció de la primera edició, malgrat la mancança de les últimes pàgines, és per tant una edició incompleta. Ës un aquest opuscle de 24 pàgines.  L'editor n'Enric Claudies hi afegeix  una introducció explicativa 
A Alacant, l'any 2006,  la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes va digitalitzar aquesta última edició. Gràcies doncs a aquesta institució, avui podem llegir amb facilitat aquest treball en prosa que fins ara era força difícultosa la seva consulta..
Més avall podem veure la portada de la primera edició (1622) del Sermó i al costat la de la reedició (1882).
Per accedir a la lectura de l'obra cal prèmer el següent vincle
----> Sermó