capit3.jpg (14872 bytes)

ESCUT D'ARMES DE L'ORDRE
DELS SANJOANISTES
O DELS HOSPITALERS

 

L'Ordre de Sant Joan de Jerusalem
aconseguí la plena jurisdicció de la
Comanda de Vallfogona
l'any 1357