Projecte de monument al Rector de Vallfogona 
promogut per Mn. Ramon Corbella.

Maqueta preparada per Minguell de Verdú (Urgell)
Es diposità  al Museu Episcopal de Vic (Osona)

Més tard aparegué a la sala de juntes de l'Associació d'Estudis Ausetans.