Imatge fotogrāfica d'una tela a l'oli

adquirida per Mn.Josep Ausiķ al 1887.

En desconeixem l'autor.

El quadre original estava exposat al despatx de la Rectoria de Vallfogona.

Durant la guerra civil espanyola es destruí o desaparegué.