F.Vicent Garcia en una auca de de les darreries del segle XIX amb el tÝtol:

 "Auques de Catalunya. Personalitats de la hist˛ria de Catalunya".(?)